An Object made of the Bees

enviromental object
2016

Keď sa Beyusova teleplná izolácia rozpadla a môjmu otcovi zomreli včely.

Joseph Beuys (1921-1986) je jedným z hlavních predstaviteľov konceptuálneho umenia, v ktorom je každodenný život kreatívnym procesom, v ktorom sa každý môže stať umelcom. Chopil sa pozície šamana spoločnosti a jeho úmyslom bolo zahnat krízu ľudstva vznikutú z nezhôd mezdi umením a vedou. Aby našiel spoločné prvky, tvoril objekty, ktoré mali šokom pôsobiť na intuíciu diváka.

Hoci sú diela akýmisi filozofickými zlomkami, sú zároveň nadovšetko telesné, silné v myšlienke i vo výraze.  • +421 914 133 994
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.