Alter ego


Alter ego (latinsky druhé ja) je fiktívna osoba, psychologicky totožná s autorom fikcie.

Termín je používaný v literatúre, kde popisuje tú postavu s ktorou sa autor ztotožňuje v názoroch a v psychológii, môže ísť ale aj o postavu z literárneho diela, literárnu, tj. ktorú si autor fikcie iba predstavuje.

Alter ego často prežíva to, čo by si autor skutočne prial prežiť (uskutočňuje autorove potlačované alebo neuskutočniteľné predstavy), alebo reaguje v situáciách fikcie tak, akoby v príslušnej situácii jednal autor sám.

Ďalšie Projekty

The Human Collection
History as warning
Reshoot revolution
Laura
Strange Beauty
Alter ego
AAAA BBB CCC DD
AAAA BBB CCC DD
AAAA BBB CCC DD
AAAA BBB CCC DD
AAAA BBB CCC DD
AAAA BBB CCC DD
  • +421 914 133 994
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.