The History as warning

/2012 - 2013/


Súbor vznikol ako príspevok, ktorý vyjadruje subjektívny postoj na antisemitizmus. Podnetom tvorby bolo niekoľko rozhovorov s mužmi židovskej komunity a návštevy synagóg na Slovensku a v Maďarsku.
Ďalšie Projekty

The Human Collection
History as warning
Reshoot revolution
Laura
Strange Beauty
Alter ego
AAAA BBB CCC DD
AAAA BBB CCC DD
AAAA BBB CCC DD
AAAA BBB CCC DD
AAAA BBB CCC DD
AAAA BBB CCC DD
  • +421 914 133 994
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.