Warning: escapeshellcmd() has been disabled for security reasons in /home/ws625200/www_root/leajoomla/libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.phpmailer.php on line 1444
The Human Collection

The Human Collection

/2018/


„Šťastie moderného človeka spočíva v potešení z prezerania si výkladov a kupovaní si všetkého, čo si môže dovoliť, či už v hotovosti alebo na splátky. A na ľudí sa pozerá podobne.“

Erich Fromm: Mať či byť?

Pracujem so zbierkami predmetov mojich blízkych, vytrhnutím z pôvodného kontextu tieto predmety vkladám metaforicky do významu opačného, (kriticky) zrkadlujúceho jeho materiálnu stránku nachádzam humanistické prvky ako myšlienky ľudského uvedomenia, v ktorom vzťahy nadobúdajú charakter vlastníctva. Vytváram tak inscenované, zátišia, ktorých zdanlivo neutrálna sterilnosť podporuje hlavnú myšlienku práce a reflektuje subjektívne emócie.

Zbierky predmetov ako forma konzumného spávania, zbierky pre ktoré je značná črta manipulácie, majú všeobecný charakter bezpečia, sú únikovou cestou a azylom chaosu práve systematizovaním, hromadením vlastného sveta, čo otvára v mojej práci celibát ďalších otázok.

Vlasy ako špecifický atribút človeka, rôznorodosťou ich funkcií a rozmanitosti spoločenských kontextov v ktorých zohrávajú dôležitú úlohu nieje náhodný prostiedok na vyjadrenie myšlienky mojej práce. Môžu byť vnímané ako fundamentálna časť našej podstaty, slobody ale aj spoločenského postavenia práve pre ich úpravu a zdobenie, často využívané ako symbol kritiky či protestu s určitým spoločenským fungovaním. Môžu signalizovať ako zmenu vo vnútornom prežívaní, tak i zmenu v uchopení vonkajšieho sveta práve svojim rastom a vypadávaním. Sú osobné, fyzicky späté sjednotlivcom, vo svojej podstate symbolické, no zároveň sú viditeľné a zapojené do procestu sprostredkovania informácií o svojom nositeľovi sa stávajú symbolom individuálnej, ale aj skupinovej indentity. Preto práve z vlasov, ktoré im boli ostrihané a založené do akejsi “osobnej rodinej zbierky” počas detstva vytvrám objekt, guľu v ktorej zmes vlasov ako štruktúra prenáša metaforicky problematiku z osobného do globálneho. Kladiem si radu otázok, ktoré nás však dovedú jedine k úvahám, no nedajú nám žiadnu definitívnu odpoveď, lebo práve ohraničením, nakreslenými štvorčekmi vôkol by to bolo v protiklade myšlienky mojej práce.

Ďalšie Projekty

The Human Collection
History as warning
Reshoot revolution
Laura
Strange Beauty
Alter ego
AAAA BBB CCC DD
AAAA BBB CCC DD
AAAA BBB CCC DD
AAAA BBB CCC DD
AAAA BBB CCC DD
AAAA BBB CCC DD
  • +421 914 133 994
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.