The Muslim Woman

/2013/

V sérii ma silne ovplyvnila skúsenosť v moslimskej krajine, konkrétne v Egypte počas poznávacieho zájazdu. Burka do ktorej sa v sérii obliekam a vytváram tak autoportréty ako postoj k situácii je prinesený priamo z dovolenky. Pre Európanov často ťažko pochopiteľnou oblasťou je nosenie šatky, charakteriztické pre moslimskú kultúru.

Existuje niekoľko výkladov povinnosti či dobrovoľného zahaľovania sa moslimských žien. Dobrovoľné zahaľovanie v islame tak podčiarkuje snahu žien získať úctu a rešpekt mužov a postavenie v spoločnosti aké im tradične prináleží. Nenosia ich pre manželov, otcov, ale z vnútorného presvedčenia, pretože krása je pre ne vzácny drahokam, ktorý sa neukazuje každému. Svojím odevom hovoria, že chcú byť vážené a rešpektované nie pre svoju krásu, ale pre inteligenciu a schopnosti.

  • +421 914 133 994
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.