TÍ, ČO SÚ SPOKOJNÍ SAMI ZO SEBOU, MAJÚ ZLÝ VKUS.

All Rights Reserved Lea Kálazi

PHOTOGRAPHS / FOTOGRAFIE EXHIBITIONS / VÝSTAVY EDUCATION / VZDELANIE REPORTAGE / REPORTÁŽ COMMERCIAL WORK

LEA

KÁLAZI

C.V. CONTACT / KONTAKT