Revelation / Bizarné portréty

REVELATION

BIZARNÉ PORTRÉTY

Muslim woman

MUSLIM WOMAN

Reshoot revolution

RESHOOT REVOLUTION

All Rights Reserved Lea Kálazi

Medailón o Dežovi Tóthovi

MEDAILÓN

O DEŽOVI TÓTHOVI

Obchodná na Obchodnej

OBCHODNÁ

NA OBCHODNEJ

Keď chceš byť sťastný staň sa záhradníkom

KEĎ CHCEŠ BYŤ ŠŤASTNÝ STAŇ SA ZÁHRADNÍKOM

LAURA

Body

BODY

Diary of ortodox jews

DIARY OF ORTODOX JEWS

Luminografia

LUMINOGRAPHY

Tí, čo sú spokojní sami zo sebou, majú zlý vkus.

TÍ, ČO SÚ SPOKOJNÍ SAMI ZO SEBOU, MAJÚ ZLÝ VKUS.

PHOTOGRAPHS / FOTOGRAFIE EXHIBITIONS / VÝSTAVY EDUCATION / VZDELANIE REPORTAGE / REPORTÁŽ COMMERCIAL WORK

LEA

KÁLAZI

C.V. CONTACT / KONTAKT