O mne

Volám sa Lea Kálazi, narodila som sa v Nových Zámkoch, momentálne som študentkou na magisterskom stupni Vysokej školy výtvarného umenia na katedre fotografie a nových médií v Bratislave.

Vo svojej tvorbe sa zaoberám niekoľkými témami, najmä sociálnymi otázkami, myšlienkou uvedomenia si vlastných priorít, podstatu človeka ako bytosti, ktorej cieľom je „prežívanie“ a nie získavanie a hromadenie mŕtvych, materiálnych vecí. V centre môjho záujmu je aj sociálny aspekt identity osobnosti a obdobie adolescencie, v ktorom dominujú najmä emocionálne zmeny, zmeny v oblasti biologickej i sociokultúrnej, pocit niekam patriť i zmeny kognitívne, ktoré prinášajú vznik abstraktného myslenia, čo predstavuje schopnosť vytvárať hypotézy.


Od roku 2016 simultánne pracujem na projekte Strange Beauty, mapujúc na Slovensku i okolitých krajinách prostitútky, trpaslíka, gogo tanečnice, trawesti show, cirkusy a pod., ku ktorým pristupujem s istým zvláštnym obdivom a v snahe nájsť krásu v osude tých, ktorým je život zároveň darom i prekliatím, takých, ktorí slobodnou mysľou a silou vlastnej vôle našli odvahu prejaviť svoju "inakosť", ale nie takú, čo smeruje ku koncu a skaze ale práve naopak k akémusi oslobodeniu. Tým sa tento spoločnosťou nie veľmi dobre prijímaný človek ako „outsider“ viac približuje divákovi. Cyklus fotografií svojou témou, výrazovými prostriedkami a osobitým charakterom je významným príspevkom pre uvedomenie si všetkých častí súčasnej spoločnosti, aj tých na (p)okraji.

V parcipatínom projekte Reshoot Revolution v ktorom spolupracujem s rómskymi deťmi, som sledovala výber predlôh ako ikonických fotografií z histórie, ktoré som im ako vzor vytlačila a deti si slobodne vybrali niekolko a následne mali za úlohu doma niekoľko prefotiť, selekcia ktorá úzko súvisela s ich životným štýlom, podobne aj predmety, ktoré pri fotení používali, ďalej ako na svojich reinterpretáciách absurdne odignorovali pôvodné prostredie z predlôh a vysporiadli sa s ním svojrázne, tak ako to pociťovali vo svojom domove prirodzene. Na jednej strane vytvorili deti banálne zábery aktuálneho diania v rómskej societe, na strane druhej majú tieto fotografie akúsi logickú väzbu, či nadväznosť na lokálne dejiny i lokálne osobnosti.

Vzdelanie

 • 2013 - 2018    
  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
  Katedra fotografie a nových médií
 • 2018 -
  v ateliéri Fotografia, realita, konštrukcia za vedením doc. Mgr. art. Jany Hojstričovej a Mgr. art. Olji Triaški Stefanovič
 • 2016 - 2018    
  za vedením Mira Švolíka v ateliéri Kreatívnej fotografie
 • 2014 - 2016    
  za vedením prof. Ľuba Stacha a Mgr. art Marka Horbana
  v ateliéri Laboratórium fotografie
 • 2009 - 2013    
  Stredná odborná škola Ladislava Bielika v Leviciach
  Odbor fotografický dizajn pod vedením Gabriela Kosmályho

Follow me

Overlay

 • +421 914 133 994
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.