Reshoot revolution / Fempikozij paruvav

participatívny projekt s deťmi z rómskej komunity
/2016/


Zbierka fotografických projektov “RESHOOT REVOLUTION / FEMPIKOZIJ PARUVAV”, na ktorých participovali prevažne rómske deti vo veku 7 až 13 rokov zo Špeciálnej základnej školy v Nových Zámkoch, vznikla ako reakcia na svetové ikonické fotografie (prevažne pochádzajúce z agentúry Magnum Photos) prostredníctvom reintepretácie. Deti fotili za pomoci čierno-bielych dokumentárnych fotografií od známych autorov, ktoré im slúžili ako predloha a transformovali situáciu do svojho domáceho, teda autentického prostredia a tak zároveň nevedome vytvorili vlastný sociálny dokument o uzavretej rómskej komunite.

Cieľom projektu bolo oboznámiť deti s fotografiou ako médiom a zároveň im hravou metódou odprezentovať niekoľko významných fotografií.

Na svoj participatívny projekt som si vybrala spoluprácu s deťmi, ktoré s týmto médiom neboli nikdy v blízkom kontakte, fotoaparát nepotrebovali a teda ani nepoužívali. Zo začiatku som ich oboznamovala s ľahko ovládateľnými jednorázovými fotoaparátmi a následne som im ich po tejto krátkej technickej výučbe rozdala. Okrem fotoaparátu si deti domov odniesli aj voľný počet (podľa vlastného uváženia a vkusu) vytlačených čiernobielych fotografií, ktoré mali doma prefotiť alebo napodobniť, jednoducho sa k nim svojským spôsobom priblížiť.

Fotografie, ktoré si slobodne vyberali pochádzajú od známych fotografov ako sú napríklad Edward Steichen, Richard Avedon, Dorothea Lange, Henri Cartier - Bresson, Lewis W. Hine alebo Robert Capa. Vo výslednom efekte som sledovala výber predlôh, ktorý úzko súvisel s ich životným štýlom, podobne aj atribúty, ktoré pri fotení používali, ďalej ako na svojich reintepretáciách absurdne odignorovali pôvodné prostredie z predlôh a vysporiadli sa s ním svojrázne, tak ako to pociťovali vo svojom domove prirodzene.

Na jednej strane vytvorili banálne zábery aktuálneho diania v istej societe, na strane druhej majú tieto fotografie akúsi logickú väzbu, či nadväznosť na lokálne dejiny i lokálne osobnosti.


  • +421 914 133 994
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.