Blending in

/2018/

Vo svojej tvorbe už niekoľko rokov zachytávam svoju mladšiu sestru, zatiaľčo v prezentovanom výbere sa zameriavam na začiatok relatívne dlhého časového obdobia, nejednoznačnú povahu emocionálneho prechodu dievčaťa na ženu, vývinovú etapu charakteriztickú hladaním svojej identity, v ktorej sa práve nachádza. Zámerom nieje zachytiť sladké a nevinné aspekty detstva ale práve naopak, konforntujem realitu dievčaťa, ktoré si (ne)uvedomuje komplikácie prechodu na dospelosť, plné rozporov, zranitelnosti spojenou s prijatím vlastného tela, pocit osamelosti a nepochopenia exponované mojím pohľadom. Proces závisí od vzájomnej dôvery a vzťahu, ktorej prínosom je najmä autentickosť aj napriek tomu, že scény v týchto záberoch sú diskrétne, ale neskrývané. Prostredníctvom postoja a pózy, zriedka znepokojujúcim detailom poukazujem na jej vnútorný rozpor a sebaprijatie, kde sa osobnosť i hmotné telo dospievajúceho skutočne mení a to nezávisle na jeho vôli. Fáza v ktorej prichádzajú zmeny i v oblasti medziľudských vzťahov a autonómie ako odpútanie od silných rodinných väzieb a zmena hierarchie hodnôt, úvahách o sebe samom, revolúcia reflexií i sebareflexie.

Fotografie môžu byť chápané ako kolaboratívne úvahy o genézii individuality a o tom, ako ju najlepšie vizualizovať. Emócie dávajú psychike rozmer citového prežívania v ktorom zachytávajm subjektívny obraz dievčaťa, ktorý zároveň extrahuje univerzálne adáva dostatok priestoru na vytvorenie interpretácie vlastných príbehov.


Charakter inštalácie kopíruje jej psychiku v procese vývoja osobnosti vo forme fragmentov odzrkadlujúcich vnútorný rozpor. Čiernobielou analógovou zväčšeninou tak práve odkazujem na miznúce, úzko späté puto, charakteristické medzi matkou a dcérou.

Ďalšie Projekty

The Human Collection
History as warning
Reshoot revolution
Laura
Strange Beauty
Alter ego
AAAA BBB CCC DD
AAAA BBB CCC DD
AAAA BBB CCC DD
AAAA BBB CCC DD
AAAA BBB CCC DD
AAAA BBB CCC DD
  • +421 914 133 994
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.